0703 12 4080Báo giá

Làm sao để không có Bavia trên bề mặt kim loại khi cắt bằng Máy Laser

Để không có Bavia trên bề mặt kim loại khi cắt bằng Máy Laser cần chú ý những điểm sao:

  1. Kiểm tra xem Mirror ( Gương ) có bị mòn không?
  2. Kiểm tra định kỳ Discharge tube ( Ống phòng điện) xem phóng điện có ổn định không?
  3. Kiểm tra khí xem tỉ lệ khí có thích đang không?
  4. Kiểm tra xem chế độ cắt có phù hợp với nguyên liệu cắt không?
  5. Kiểm tra thấu kính có bị dơ không?
  6. Kiểm tra xem nguyên liệu có tốt không?